กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดขอนแก่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib. วงศ์ : Leguminosae – Mimosoideae ชื่อสามัญ : Wishing Tree ชื่ออื่น : กานล์


สีเสียดแก่น

สีเสียดแก่น เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu ( L.f) Willd. วงศ์ : Leguminosae – Mimosoideae ชื่อสามัญ : Catechu Tree ชื่ออื่น : สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง


มะหาด

มะหาด เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha Roxb. วงศ์ : Moraceae ชื่ออื่น : หาด ปาแต หาดหนุน


ขานาง

ขานาง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกาญจนบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homalium tomentosum ( Vent.) Benth. วงศ์ : Flacourtiaceae ชื่อสามัญ : Moulmein Lancewood ชื่ออื่น : ค่านาง ช้างเผือกหลวง เปลือย ลิงง้อ


ไทรย้อยใบแหลม

ไทรย้อยใบแหลม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Focus Benjamina L. วงศ์ : Moraceae ชื่อสามัญ : Golden Fig, Weeping Fig ชื่ออื่น : ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย ไทร


ทุ้งฟ้า

ทุ้งฟ้า เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกระบี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall.ex G.Don วงศ์ : Apocynaceae ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้าไก่ ตีนเทียน พวมพร้าว


มะค่าแต้

มะค่าแต้ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุรินทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamensis Teijsm.& Miq. วงศ์ : Leguminosae ชื่ออื่น : แต้ มะค่าหนาม มะค่าหยุม


เคี่ยม

เคี่ยม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cotylelobium melanoxylon (Hook.f) Pierre วงศ์ : Dipterocarpaceae ชื่อสามัญ : Resak Tembaga ชื่ออื่น : เคี่ยมขาว เคี่ยมแดง เคี่ยมดำ


มะเกลือ

มะเกลือ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. วงศ์ : Ebenaceae ชื่อสามัญ : Ebony Tree ชื่ออื่น : มักเกลือ ผีเผา


มะค่าโมง

มะค่าโมง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุโขทัย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afzelia xylocarpa ( Kurz) Craib. วงศ์ : Leguminosae ชื่ออื่น : มะค่าใหญ่ มะค่าหลวง

1 2

Skip to toolbar