Archive for the ‘สูตรขนมเปี๊ยะ’ Category

ขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม

ส่วนผสม ไส้ถั่วไข่เค็ม • ถั่วเขียวเราะเปลือก 300 กรัม • น้ำตาลทราย 320 กรัม • น้ำมันพืช 50 กรัม • ไข่เค็มต้มสุก ส่วนผสม แป้งขนมเปี๊ยะชั้นนอก • แป้งสาลีอเนกประสงค์ (ตราบัวแดง) 250 กรัม • แป้งสาลีอเนกประสงค์ (ตราว่าว) 175 กรัม • น้ำตาลไอซิ่ง 20 กรัม • น้ำมันพืช 150 กรัม • น้ำเย็น 180 กรัม ส่วนผสม แป้งชั้นใน • แป้งสาลีอเนกประสงค์ (ตราบัวแดง) 150 กรัม • แป้งสาลีอเนกประสงค์ (ตราว่าว) 125 กรัม • น้ำมันพืช 100 […]

ขนมเปี๊ยะอบควันเทียนสายรุ้งไส้ถั่วกวน

ส่วนผสม ไส้ถั่วกวน • ถั่วเขียวเราะเปลือก 500 กรัม • น้ำตาลทราย 500 กรัม • น้ำมันพืช 1 ถ้วย • เกลือ 1 ช้อนชา • ไข่เค็ม • เทียนสำหรับอบขนม ส่วนผสม แป้งชั้นนอก • แป้งสาลีอเนกประสงค์ 520 กรัม • น้ำตาลทราย 80 กรัม • เนยขาว 200 กรัม • น้ำเปล่า 1/2 ถ้วย • สีผสมอาหารตามชอบ ส่วนผสม แป้งชั้นใน • แป้งสาลีอเนกประสงค์ 420 กรัม • เนยขาว 95 กรัม • สีผสมอาหาร 8 […]