กระซิก

กระซิก เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสตูล
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia parvifiora Roxb.
วงศ์ : Papilionaceae
ชื่อสามัญ : Black Wood
ชื่ออื่น : ครี้ ซิก สรี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar