กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib.
วงศ์ : Leguminosae – Mimosoideae
ชื่อสามัญ : Wishing Tree
ชื่ออื่น : กานล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar