จิกทะเล

จิกทะเล เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia asiatica (L. ) Kurz
วงศ์ : Lecythidaceae (Barringtoniaceae)
ชื่ออื่น : โดนเล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar