ตะแบก

ตะแบก เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสระบุรี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack
วงศ์ : Lythraceae
ชื่ออื่น : ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื๋อยนา เป๋อย หางค่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar