ทุ้งฟ้า

ทุ้งฟ้า เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกระบี่
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall.ex G.Don
วงศ์ : Apocynaceae
ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้าไก่ ตีนเทียน พวมพร้าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar