มะขามป้อม

มะขามป้อม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสระแก้ว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica L.
วงศ์ : Euphorbiaceae
ชื่อสามัญ : Malacca Tree , Emblic Myrabolan
ชื่ออื่น : กันโตด กำทวด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar