มะค่าแต้

มะค่าแต้ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุรินทร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamensis Teijsm.& Miq.
วงศ์ : Leguminosae
ชื่ออื่น : แต้ มะค่าหนาม มะค่าหยุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar