มะหาด

มะหาด เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha Roxb.
วงศ์ : Moraceae
ชื่ออื่น : หาด ปาแต หาดหนุน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar