ลำดวน

ลำดวน เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum Lour.
วงศ์ : Annonaceae
ชื่ออื่น : หอมนวล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar