สะเดาเทียม

สะเดาเทียม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสงขลา
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs
วงศ์ : Meliaceae
ชื่ออื่น : สะเดาช้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar