สัตบรรณ

สัตบรรณ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R.Br.
วงศ์ : Apocynaceae
ชื่อสามัญ : White Cheesewood
ชื่ออื่น : ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ หัสบรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar