สีเสียดแก่น

สีเสียดแก่น เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu ( L.f) Willd.
วงศ์ : Leguminosae – Mimosoideae
ชื่อสามัญ : Catechu Tree
ชื่ออื่น : สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar