อินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสกลนคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia spesiosa (L.) Pers.
วงศ์ : Lythraceae
ชื่อสามัญ : Queen’s Flower , Queen’s Crape Myrtle , Pride of India
ชื่ออื่น : ตะแบกดำ อินทนิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar