เคี่ยม

เคี่ยม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cotylelobium melanoxylon (Hook.f) Pierre
วงศ์ : Dipterocarpaceae
ชื่อสามัญ : Resak Tembaga
ชื่ออื่น : เคี่ยมขาว เคี่ยมแดง เคี่ยมดำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar