ไทรย้อยใบแหลม

ไทรย้อยใบแหลม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Focus Benjamina L.
วงศ์ : Moraceae
ชื่อสามัญ : Golden Fig, Weeping Fig
ชื่ออื่น : ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย ไทร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar