ลำดวน

ลำดวน เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดศรีสะเกษ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Melodorum Fruticosum Lour. วงศ์ : Annonaceae ชื่ออื่น : หอมนวล

Skip to toolbar