ทุ้งฟ้า

ทุ้งฟ้า เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกระบี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia macrophylla Wall.ex G.Don วงศ์ : Apocynaceae ชื่ออื่น : ทุ้งฟ้าไก่ ตีนเทียน พวมพร้าว


สัตบรรณ

สัตบรรณ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Alstonia scholaris (L.) R.Br. วงศ์ : Apocynaceae ชื่อสามัญ : White Cheesewood ชื่ออื่น : ตีนเป็ด พญาสัตบรรณ หัสบรรณ

Skip to toolbar