มะเกลือ

มะเกลือ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros mollis Griff. วงศ์ : Ebenaceae ชื่อสามัญ : Ebony Tree ชื่ออื่น : มักเกลือ ผีเผา

Skip to toolbar