มะขามป้อม

มะขามป้อม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสระแก้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus emblica L. วงศ์ : Euphorbiaceae ชื่อสามัญ : Malacca Tree , Emblic Myrabolan ชื่ออื่น : กันโตด กำทวด

Skip to toolbar