จิกทะเล

จิกทะเล เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสมุทรสงคราม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Barringtonia asiatica (L. ) Kurz วงศ์ : Lecythidaceae (Barringtoniaceae) ชื่ออื่น : โดนเล

Skip to toolbar