กัลปพฤกษ์

กัลปพฤกษ์ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดขอนแก่น ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia bakeriana Craib. วงศ์ : Leguminosae – Mimosoideae ชื่อสามัญ : Wishing Tree ชื่ออื่น : กานล์


สีเสียดแก่น

สีเสียดแก่น เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกำแพงเพชร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acacia catechu ( L.f) Willd. วงศ์ : Leguminosae – Mimosoideae ชื่อสามัญ : Catechu Tree ชื่ออื่น : สีเสียดเหนือ สะเจ สีเสียดเหลือง


มะค่าแต้

มะค่าแต้ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุรินทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sindora siamensis Teijsm.& Miq. วงศ์ : Leguminosae ชื่ออื่น : แต้ มะค่าหนาม มะค่าหยุม


มะค่าโมง

มะค่าโมง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสุโขทัย ชื่อวิทยาศาสตร์ : Afzelia xylocarpa ( Kurz) Craib. วงศ์ : Leguminosae ชื่ออื่น : มะค่าใหญ่ มะค่าหลวง


มะกล่ำต้น

มะกล่ำต้น เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสิงห์บุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenanthera pavonina L. วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Red Sandalwood Tree ชื่ออื่น : มะกล่ำตาช้าง มะหัวแดง มะโหกแดง

Skip to toolbar