ตะแบก

ตะแบก เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสระบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia floribunda Jack วงศ์ : Lythraceae ชื่ออื่น : ตะแบกนา ตะแบกไข่ เปื๋อยนา เป๋อย หางค่าง


อินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสกลนคร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia spesiosa (L.) Pers. วงศ์ : Lythraceae ชื่อสามัญ : Queen’s Flower , Queen’s Crape Myrtle , Pride of India ชื่ออื่น : ตะแบกดำ อินทนิล

Skip to toolbar