มะหาด

มะหาด เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha Roxb. วงศ์ : Moraceae ชื่ออื่น : หาด ปาแต หาดหนุน


ไทรย้อยใบแหลม

ไทรย้อยใบแหลม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Focus Benjamina L. วงศ์ : Moraceae ชื่อสามัญ : Golden Fig, Weeping Fig ชื่ออื่น : ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย ไทร

Skip to toolbar