กระซิก

กระซิก เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดสตูล ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia parvifiora Roxb. วงศ์ : Papilionaceae ชื่อสามัญ : Black Wood ชื่ออื่น : ครี้ ซิก สรี้

Skip to toolbar